Oś czasu

Na wzgórzu zamkowym istniał gród obronny.
Biskup Jan Muskata rozpoczął budowę murowanego z kamienia zamku mającego charakter obronny.
Biskup Jan Grot skończy budowę zamku.
Władysław II Jagiełło po raz pierwszy gości w komnatach zamkowych
Archidiakon gnieźnieński i dziekan łęczycki Jan Pieniążek odsiaduje w baszcie karę za zabójstwo szlachcica Jakuba Boglewskiego.
Zamek spalił się w pożarze jaki w nim wybuchł.
Odbudowa zamku przez biskupa Jana Konarskiego.
Biskup Filip Padniewski dokonuje przebudowy gotyckiego zamku nadając mu cechy stylowe renesansu.
Pożar zamku.
Remont przeprowadzony przez biskupa Marcina Szyszkowskiego
Sporządzono inwentarz zamku.
Biskup Piotr Gembicki dokonuje prac renowacyjnych.
Inwentarz zamku.
Inwentarz zamku
Zamek zajmują wojska szwedzkie.
Stacjonujący w twierdzy Szwedzi, wycofując się z Iłży, po wcześniejszym ograbieniu zamku podpalają go.
Inwentarz zamku.
Biskup Andrzej Trzebicki skończył prace renowacyjne prowadzone po potopie szwedzkim.
W dziele Samuela Pufendofa De rebus a Carolo Sveciae Rege, gestis commentariorum libri septem, elegantissimus tabulis aentis exornati cum triplici indice ukazuje się widok Iłży – tzw. rycina Dahlbergha przedstawiająca wzgórze zamkowe i znajdujące się na nim zabudowania w roku 1655.
Naprawa zamku dokonana przez kardynała Andrzeja Lipskiego.
Inwentarz zamku.
Biskup Andrzej Załuski wyremontował zamek.
Ostatnie naprawy dokonane przez biskupa Kajetana Sołtyka.
Decyzją Sejmu Czteroletniego zamek stał się własnością skarbu państwa.
Dom starosty na zamku dolnym oraz zabudowania bramy wschodniej spłonęły w pożarze.
Pożar zamku górnego.
Ostatni mieszkańcy zamku dolnego opuszczają jego zabudowania.
Lewi Selig Sunderland otrzymuje pozwolenie pozyskiwania materiału kamiennego z ruin zamku na potrzeby nowo założonej fabryki fajansu.
Książę Tadeusz Lubomirski nabywa ruiny zamku od skarbu państwa.
Zdzisław Lubomirski przekazał zamek Towarzystwu Opieki nad Zabytkami Przeszłości.
Staraniem TOnZP naprawiono wieżę główną oraz przejazd bramny.
Wieża główna stanowi punkt obserwacyjny dla wojska rosyjskiego.
Miasto i Gmina Iłża zakupiło od TOnZP ruiny zamku
Wieża główna zostaje uszkodzona podczas ostrzału wojsk niemieckich w Bitwie o Iłżę
Naprawa wieży głównej.
Początek pierwszych prac archeologicznych na wzgórzu zamkowym.
Odnowienie kapliczki zamkowej z inicjatywy Adama Bednarczyka.
Udostępnienie wieży głównej dla zwiedzających.
Pierwszy turniej rycerski.
Badania archeologiczne w skrzydle południowym i jego odbudowa.
Badania archeologiczno-architektoniczne na dziedzińcu.
Początek prac archeologicznych w studni zamkowej.
Z wieży po raz pierwszy rozbrzmiał Hejnał iłżecki.
Opracowanie projektu Konserwacji i odtworzenia części murów zamku górnego.
Początek prac konserwatorsko – budowlanych przy Konserwacji i odtworzeniu części murów zamku górnego.
Opracowanie projektu zabezpieczenia muru przy wieży zamku górnego.
Prace zabezpieczające mur przy wieży zamku górnego.
PL
EN DE PL