Godziny otwarcia/ceny biletów

Opening hours

Zamek Górny

  2 – 30 kwietnia

poniedziałek – niedziela:    09:00 – 17:00

  1 maja – 30 czerwca

poniedziałek:    09:00 – 17:00

 wtorek – niedziela:    08:00 – 20:00

  1 lipca – 31 sierpnia

poniedziałek – niedziela: 8:00 – 20:00

Podczas wydarzeń organizowanych na wzgórzu zamkowym godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

Cennik biletów na Zamek Górny

poniedziałek :   wejście bezpłatnie

wtorek - niedziela :

bilet normalny  –  15 zł
bilet ulgowy  –  12 zł
bilet rodzinny 2 + 2   –  44 zł
bilet rodzinny z Kartą Dużej Rodziny –  10 zł/os

bilety grupowe: 
bilet normalny – 11 zł/os.
bilet ulgowy – 8 zł/os.

wejście za okazaniem ważnej Karty Mieszkańca Gminy Iłża – bezpłatnie

inne opłaty:

– opłata za przewodnika – 135,00 zł;

– zdjęcia ślubne, rodzinne, do celów własnych tzw. mała sesja fotograficzna – 200,00 zł;

– zdjęcia komercyjne – cena ustalana indywidualnie z Dyrektorem Centrum Kultury i Turystyki w Iłży;

– audioprzewodnik zamek – 10,00 zł, miasto – 10,00 zł, miasto + zamek – 15,00 zł;

– opłata za ognisko dla grup zorganizowanych na terenie zamku – 150,00 zł (cena dla grup do 30 osób, czas trwania: 90min, w cenie drewno i szpikulce);

– ślub cywilny na zamku w Iłży – cena oraz szczegóły ustalane indywidualnie z Dyrektorem Centrum Kultury i Turystyki w Iłży;

– bilety premium  –   500,00 zł – sprzedawany jest w grupie maksymalnie 10 osób, które chcą wejść na dziedziniec zamku górnego w Iłży poza godzinami otwarcia. Każdej następnej osobie sprzedawany jest bilet o wartości 50,00 zł. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie szczegółów z Dyrektorem Centrum Kultury i Turystyki w Iłży. Maksymalny czas udostępnienia obiektu to 2 godziny.

zwolnienie z opłat:

osoby posiadające Kartę Mieszkańca Gminy Iłża, dzieci do 100 cm wzrostu, opiekunowie i piloci grup zorganizowanych, osoby lub grupy zwolnione z opłaty przez Burmistrza Iłży lub Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Iłży, opiekun osoby z niepełnosprawnością, przewodnicy posiadający uprawnienia, osoby odznaczone: orderem Orła Białego, orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub „Zasłużony Działacz Kultury”, osoby wyróżnione tytułem „Zasłużony dla Kultury Narodowej”, pracownicy muzeów, członkowie międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), członkowie międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) , pracownicy Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, osoby posiadające Kartę Polaka, osoby posiadające tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Iłża

** bilet ulgowy dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów, emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnością, nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawców placówek szklono-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych podczas pełnienia obowiązków służbowych.

*** bilet rodzinny (2+2) – 44 PLN. Bilet wstępu rodzinny sprzedawany jest rodzinie liczącej 4 osoby ( w tym 2 osoby dorosłe i 2 dzieci powyżej 100 cm wzrostu w wieku do 18 lat)

**** bilet rodzinny z Kartą Dużej Rodziny – 10,00 zł./os. za okazaniem dokumentu potwierdzającego uprawnienie do nabycia biletów ulgowych.

***** bilet wstępu grupowy sprzedawany jest uczestnikom grupy zorganizowanej grupy liczącej minimum 20 osób

EN
PL DE EN