History

Brick castle was built on a high hill, 42 m above the Iłżanka valley, in 1340 it served as a bishop’s fortified residence and the administrative centre of a demesne, comprising 14 villages and 1 town in the mid-15th century.
W świetle wyników badań ustalono, że został wzniesiony na surowym korzeniu, a budowę zrealizowano w dwóch etapach. W pierwszym wzniesiono część obwodu warownego od wschodu, cylindryczną wieżę, oraz pomieszczenie tzw. domu wielkiego od północy. W kolejnym domknięto mur kurtynowy oraz wzniesiono bramę. Dzielił się na właściwy zamek wysoki (górny) oraz na północ od niego położony zamek niski. Oba człony założenia zostały oddzielone głęboką fosą. Zamek górny, wzniesiony na planie nieregularnym, zbliżonym do trójkąta, o powierzchni ok. 1500 m2 lokowano na kulminacji wzgórza. Mur obwodowy zbudowany został z wapienia łamanego, łączonego zaprawą wapienno-piaskową, w kształcie migdałowatym-trójkąta o zaoblonych narożach. Od strony zachodniej znajdowała się brama. W narożu wschodnim, w ciągu murów obwodowych umieszczono cylindryczną wieżę, od strony północno-zachodniej niewielki dom mieszkalny. Zamek był wielokrotnie rozbudowywany. Pierwsza rozbudowa miała miejsce 2 poł. XIV wieku, kiedy to bp Florian z Mokrska (1367-1380) otoczył murami miasto, oraz rozbudował częściowo zamek….

Timeline

There was a fortification on the castle hill.
Bishop Jan Muskata commenced building a fortified castle made of stone.
Bishop Jan Grot will complete building the castle.
Władysław II Jagiełło visits castle chambers for the first time
Archdeacon of Gniezno and deacon of Łęczyca serves his sentence in a tower for the murder of Jakub Boglewski, a nobleman.
Castle burned down in a fire that broke out.

Famous people of the castle

EN
PL DE EN