1386

Władysław II Jagiełło po raz pierwszy gości w komnatach zamkowych

PL
EN DE PL