Atrakcje

Najstarszy wizerunek Iłży oraz zamku biskupów krakowskich nazywany jest powszechnie „ryciną Dahlbergha”. W rzeczywistości jest to akwaforta odbita z miedziorytu w dziele De rebus a Carolo Sveciae Rege, gestis commentariorum libri septem, elegantissimus tabulis aentis exornati cum triplici indice napisanego przez niemieckiego historyka Samuela Pufendorfa i wydanego w Norymberdze w 1696 roku.
Gdy Bolesław Leśmian, jeden z najznakomitszych polskich poetów, zapisywał w swoich wierszach odcienie miłosnej pasji i splatał zmysłowe obrazy przyrody z ludzkimi namiętnościami, sięgał z pewnością do doświadczeń iłżeckich. Iłża, szukając swojej tożsamości i wyjątkowości, przypomina o Leśmianie, twórcy trwale włączonym w jej historię.
Przystań Iłża zlokalizowana jest przy lewym brzegu rzeki Iłżanki na pograniczu województwamazowieckiego i świętokrzyskiego. Malownicza okolica…
Dzieje iłżeckiego garncarstwa były przez stulecia ściśle związane z historia samego miasta, kwitło wraz z nim i razem z nim podupadało. Lata największej świetności to koniec XV stulecia i pierwsza połowa następnego wieku. Cenione wyroby iłżeckich garncarzy znajdowały nabywców w wielu miastach Polski. Literatura historyczna zachowała nawet wzmianki o wywozie tych naczyń do Szwecji.
Kościół Św. Ducha położony jest przy ulicy Błazińskiej w Iłży. Zbudowany został w 1448 roku przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, poważnym zniszczeniom uległ podczas pierwszej wojny światowej. Odbudowany w 1922 roku, uległ częściowemu zniszczeniu pod koniec II wojny światowej. Jest to budowla z kamienia łamanego, otynkowana.
Kościół Matki Boskiej Śnieżnej położony jest około 1,5km na pn. zach. od obecnego miasta, przy ulicy Staromiejskiej. Istnienie w tym miejscu świątyni wiązać należy z funkcjonowaniem pierwotnej osady miejskiej. Wzmianki informują o istnieniu budowli z drzewa modrzewiowego. Obecny wygląd kościółek zawdzięcza odnowieniom dokonanym w 1820 roku.
PL
EN DE PL