1468-1471

Archidiakon gnieźnieński i dziekan łęczycki Jan Pieniążek odsiaduje w
baszcie karę za zabójstwo szlachcica Jakuba Boglewskiego.