IX w.

Na wzgórzu zamkowym istniał gród obronny.

PL
EN DE PL