kon. XIII w.

Biskup Jan Muskata rozpoczął budowę murowanego z kamienia zamku
mającego charakter obronny.