przed 1334 r.

Biskup Jan Grot skończy budowę zamku.