Jacek Malczewski (1854-1929)

Malarz odwiedził ruiny zamku podczas jednej ze swoich podróży. Podczas wizyty na wzgórzu zamkowym  wykonał szkic baszty.

PL
EN DE PL