Jan II Kazimierz Waza (1609-1672)

Jako królewicz obecny był podczas spotkania swojego przyrodniego brata – Władysława IV z Cecylią Renatą, które miało miejsce w 1637.

PL
EN DE PL